תנאי שימוש

 1. כללי
 • אתר האינטרנט Beinfit משמש כאתר תוכן ספורט אקטיבי ואורח החיים הבריא.
 • באתר Beinfit , ניתן לבצע הרשמה לאירועי ספורט שונים.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתרים ועל כל רכישה ו/או הרשמה לאירוע שתתבצע על ידך באמצעות האתרים, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין Beinfit. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • גלישה באתרים ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, ו/או הרשמה לאירועי ספורט מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתרים.
 1. אודות המכירה וההרשמה לאירועי ספורט
 • המכירות וההרשמות באתרים מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי .מבצע הפעולה בוחר מוצר או אירוע/מקצה להרשמה ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתרים.
 • כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה וההרשמה השונים כוללים מע"מ על פי דין במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.
 • טרם ביצוע הזמנה של מוצר נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתרים באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 • ברכישה ובהרשמה, יש להקליד פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה/ההרשמה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה/ההרשמה.
 • חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
חשוב לדעת: הגשת פרטים לא נכונים במודע הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.
 • לצורך השלמת הרכישה/ההרשמה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
 • יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
 • לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה Beinfit זכאית לבטל את ההזמנה/ההרשמה.
 1. כשרות להשתמש באתרים
 • כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות/הרשמות באתרים על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין )מתחת לגיל( 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתרים כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 1. מדיניות פרטיות
 • לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתרים וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתרים תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתרים לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות). Beinfit מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל פניות על מבצעים והנחות, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר הרלוונטי במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך .
 • חשוב לדעת: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתרים בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי והצעות בנוגע לכלל סוגי המכירות, העברת פרטי התקשרותך לגופים אשר בשיתוף פעולה עם Beinfit, מציעים, הטבות ו/או מבצעים בתחום הספורט, ציוד ספורט, אירועי ספורט, ביטוחי ספורט ומוצרים אחרים (לרבות מועדוני לקוחות או כרטיסי אשראי ייעודיים) הנוגעים לספורט, בריאות ואורח חיים אקטיבי תתאפשר בכפוף להסכמתך המפורשת בטופס ההרשמה לאירוע.
 1. קניין רוחני
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה Beinfit
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ללא ציון שם מקור המידע/ קישור לאתר החברה.
 1. דין וסמכות שיפוט
 • /או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.